פיצויים מגרמניה למי שנולדו בשכונת היהודים בסופיה

3/09/2014

 בהמשך מפורטת ידיעה שהתקבלה במערכת האתר ממר אשר הר-פז, יו"ר איחוד עולי בולגריה. הידיעה ניתנת  כלשונה, בלי לשנות כהוא זה. פרט להודעת מר הר-פז אין לנו נתונים נוספים ולא נוכל לענות על בקשות להבהרות .זהו שירות לקהילה כי אנו סבורים שרבים מגולשינו ימצאו עניין בידיעה. למעוניינים, הסבורים שהם עונים לקריטריונים, מומלץ להתקשר ישירות למספר הטלפון שמר הר-פז נתן בהודעתו, הרצ"ב למטה. להלן ההודעה:

 

לחברי הבולגרים, ראו את מכתבו של עו"ד שלמה בן פורת לגבי אפשרות לקבל מהביטוח הלאומי הגרמני מענק וגמלה בנוסף לגמלה ממשרד האוצר. בשאלות קבלת מסמכי בקשה נא לפנות לעו"ד שלמה בן פורת, 03-5603919
מר אשר הרפז, יו"ר התאחדות עולי בולגריה
31.08.14

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: זכאות לפיצויים מגרמניה

 

1.    בעקבות שינויים בהלכה הגרמנית, קיימת האפשרות שיהודים שהתגוררו ברובע היהודי בעיר סופיה בבולגריה (Juc Bunar) בתקופת מלחמת העולם השנייה, בשנים 1942-1943, ואשר הוכר לאחרונה על ידי הרשויות הגרמניות כ"גטו", יהיו זכאים לקבלת מענק חד פעמי בסך של 2,000 יורו, וכן לרנטה חודשית בגין ביטוח סוציאלי ולתשלום חד פעמי בגין ביטוח סוציאלי משנת 1997, זאת בתנאי שיעמדו בקריטריונים מסוימים (כגון עבודה בגטו);

2.    המדובר ביהודים שנולדו לא יאוחר משנת 1937;

3.    התביעה יכולה להיות מוגשת גם ע"י אלמן/נה של מי ששהה בגטו הנ"ל בתקופה האמורה ונפטר/ה בינתיים, בלי להתחשב במועד הפטירה, וכן על ידי יורשים, אם הנפטר/ת הזכאי/ת לתגמול נפטר/ה לאחר 27.6.2002;

4.    מי שעלה ארצה לאחר 1.10.53, יהיה זכאי גם לתגמול חודשי ממשרד האוצר (כמו אלו שעלו עד 1.10.153) בנוסף לרנטה הסוציאלית הנ"ל, אם הוא נולד עד 1937;

 

5. מי שנולד עד חודש ינואר 1944 ואמו שהתה בגטו הנ"ל, יוכל לקבל תגמול חודשי ממשרד האוצר  (אך לא רנטה מגרמניה) אף אם עלה ארצה אחרי 1.10.53 .

 

 

בכבוד רב, 

שלמה בן-פורת, עו"ד

עבור לתוכן העמוד