עצומה בתמיכת איחוד עולי בולגריה

25/03/2016

הבעת תמיכה למתן פרס נובל לשלום לכנסיה הפרבוסלבית הבולגרית

אני הח"מ, מאשר את תמיכתי ביוזמה של לשכת עורכי הדין בישראל (הועדה ליחסי ידידות עם עורכי הדין בבולגריה) והיו"ר שלה, משה אלוני, לבקש הענקת פרס נובל לשלום לכנסיה האורטודוקסית הפרבוסלבית הבולגרית.

ראשי הכנסיה והכנסיה עצמה, בתקופת מלחמת העולם השנייה נלחמו תוך סיכון עצמי והוקיעו את כל החוקים האנטישנמיים וסיכלו את המזימה לשלוח את בני הקהילה היהודית בממלכת בולגריה למשרפות המוות של הנאצים וע"י כך הצילו אותם ממוות בטוח.

שם פרטי ושם משפחה:

                                                               

                                                            

                                                            

                                                            

                                                               

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

החותמים על העצומה מתבקשים להדפיס ולשלוח בפקס לאיחוד עולי בולגריה: 03-6810024   
לחילופין ניתן להעביר במייל לאיחוד עולךי בולגריה את שמות החותמים על העצומה.
המייל: 
oleibulgaria2@gmail.com

עבור לתוכן העמוד