שגרירות ישראל נגד קריאת רחוב על שם "בוגדן פילוב"

שגרירות ישראל בסופיה המומה מהחלטת חברי המועצה של עירית סופיה מה-1 במאי ש.ז., לקרוא לרחוב בסופיה כל שם בוגדן פילוב.  הדבר התברר ממכתב שגרירות ישראל שהופץ אתמול.  בוגדן פילוב היה ראש ממשלת בולגריה שחתם על ההסכם לשיתוף פעולה עם גרמניה ההיטלראית, הכין להצבעה את החוקים האנטישמיים ואשר שלח את המינהל הבולגרי ל"אדמות החדשות", במטרה להכין להגירה את הצבור היהודי משם, נאמר עוד במכתב של השגרירות

שגרירות ישראל מביעה את תמהונה הגדול מהעובדה הזאת, שללא ספק תשים כתם בל יימחה על התדמית של בירת בולגריה ומנהליה, כתוב בהודעה .  ההצעה להחליף את השם של רחוב 202 על שם פרופ' בוגדן פילוב הוצגה על ידי חבר העיריה מטעם סדס בוריסלב בוריסלבוב.  בזמן ההצבעה ההצעה נתמכה של ידי גרב, דסב, אטקה, נדסב, ובספ הצביעו נגד.

הערה:

  • סדס – איחוד הכוחות הדמוקרטיים
  • גרב – מפלגה מיסודו של בויקו בוריסוב ראש עירית סופיה
  • דסב – דמוקרטים לבולגריה חזקה מונהגת על יד קוסטוב.
  • אטקה – מפלגתו הניאו נאצית של וולן סידרוב
  • נדסב – מפלגה המונהגת על ידי סימאון סאקסקובורגוטסקי
  • בספ – המפלגה הסוציאליסטית הבולגרית
עבור לתוכן העמוד