מכתב הזדהות של ליובקה טאנצ'בה, יו"ר הארגון הבולגרי "אקדמאים ידידי ישראל"

20/07/2012

От Академични Приятели на Израел

В България, София                                                           ДО

                                                                                   

Президента на Р. България, г-н Росен Плевненлиев

До Министър Председателя на Р. България г-н Бойко Борисов

н пр. Камиса Рас, Посланик на Израел в България

Българската общност в Израел

 Еврейската общност в България

 

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър Председател,

Уважаеми  г-н Посланик,

Уважаеми проф Мосек и г-н Израел Алмог,

Уважаеми г-н Бенвенисти и д-р Оскар

 

По повод инцидента на 18 юли 2012 г на летището в Бургас, където бяха взривени в автобус невинни израелски граждани, искаме да изразим нашето искрено съболезнование и съчувствие към жертвите и пострадалите.

Като АПИ в България и свързаните с нас организации (електронна мрежа Хесед в страната и „Служение за Израел с любов” към Християнски Център София) осъждаме този нечовешки терористичен акт извършен на наша територия. Искаме да ви уверим, че такова е отношението не само на споменатите по-горе организации, но и на огромната част от българската интелигенция.

Осъждайки този терористичен акт заявяваме, че, той е насочен НЕ САМО към Израелските граждани, НО И ЛИЧНО КЪМ НАС, към нашия собствен народ и държава и го заклеймяваме като позорен и чудовищен

Заставаме зад публичната и ясна позиция на нашето правителство- в страната ни и в Европейския Парламент, заклеймяващи това чудовищно престъпление, както и зад всички предприети мерки за защита.

Като Академични приятели на Израел в България се присъединяваме към нея и подкрепяме братския Израелски народ, с който сме свързани исторически, духовно и приятелски.  

Повече от всякога, сега осъзнаваме отчасти ежедневния стрес, жертвите и несигурността, сред които живеят постоянно обикновените хора в Израел.

Специално искаме да заявим нашата готовност и желание за практична помощ към нашите сънародници от Еврейската общност в България.

Отново изразяваме искреното си съчувствие към всички пострадали и бихме желали да окажем конкретна подкрепа, там където това е възможно, за което ви молим да ни информирате

 

19, юли 2012 г

 гр. София                                                 С уважение:

 Председател на АПИ:

доц. Любка Танчева, д.ф.

     

 

 

עבור לתוכן העמוד