יד זיכרון לקורבנות "סלבדור"

באסון ספינת המעפילים "סלבדור" ירדו למצולות, לפי ההערכה, 238 נפשות. למרבה הצער, לא ידועה זהות כל הקרבנות, אלא רק של 218 מתוכם. עם כל נפש שאבדה, התנפצו לרסיסים תקוות לחיים חדשים במולדת הישנה, של צעירים שזה עתה החלו את חייהם ושל משפחות שלמות – זקנים, הורים וילדיהם, ועוללים בני יום.

 בפינת ההנצחה תקום פינה פרטית לכל אחד מקורבנות סלבדור שקרובי משפחתו יספקו לגביו פרטים כלשהם - תמונה, סיפור תולדות חיים, וכל פרט אחר.

 

 המטבע

עבור לתוכן העמוד