הפתגם הבולגרי היומי

4/05/2012

Цигарата ми е по-драга от брадата ти - Tsigarata mi e po-draga ot bradata ti

הסיגריה שלי יקרה לי יותר מהזקן שלך

По добре с мъдрия да тичаш,отколкото с лудия да лежиш - Po dobre s madriya da tichash otkolkoto s loudiya da lejish

טוב יותר שתרוץ עם החכם מאשר שתשכב עם המשוגע.

Хора да викат по теб, кучета да те не лаят - Hora da vikat po teb, koucheta da te ne laiyat

שאנשים יצעקו אחריך, כלבים שלא ינבחו אחריך

Нека те лае едно куче, да не те лае всяко - Neka te lae edno kouche, da ne te lae vsiyako

הלואי וכלב אחד ינבח אחריך, שלא ינבחו כולם

По добре един път да заплачеш,а не сто пъти да въздишаш - Po dobre edin pat da zaplachesh, a ne sto pati da vazdishash

מוטב פעם אחת שתבכה ולא שתיאנח מאה פעמים

Кроткият дъжд по добре мокри - Krotkiyat dajd po dobre mokri

הגשם השקט מרטיב טוב יותר

עבור לתוכן העמוד