הפתגם הבולגרי היומי

19/06/2012

Дай на сляп очи. да избоде и твоите - Dai na sliyap ochi, da izbode i tvoite

תן עינים לעיוור כדי שינקר את שלך

Дай на кьоравия тояга, да ти строши главата - Dai na kioraviya toiyaga. da ti stroshi glavata

תן לעיוור מקל כדי שישבור לך את הראש

Мий магаре, да ти плати с удари - Mii magare, da ti plati s oudari

תרחץ חמור כדי שישיב לך במכות

Пораснаха пилетата, качиха се на квачката - Porasnaha piletata. kachiha se na kvachkata

האפרוחים גדלו, עלו על הדוגרת

Да ме лае, което не ме познава, не ме е яд, ами ме лае което ме познава - Da me lae. koeto ne me poznava. ne me e iyad, ami me lae, koeto me poznava

אם ינבח עלי זה שאינו מכיר אותי, אינני כועס, אבל נובח עלי זה שמכיר אותי

Дай с ръцете си, ходи, търси с нозете си - Daii s ratsete si, hodi, tarsi s nozete si

תן בידיך, לך תחפש עם רגליך

На харизан кон зъбите се не гледат - Na harizan kon zabite se ne gledat

אין מסתכלים לשיניים של סוס שמקבלים חינם

עבור לתוכן העמוד