הפתגם הבולגרי היומי - בקורת, בקורת עצמית, חרטה

24/06/2012

Признат грях - наполовина простен - Priznat griyah - napolovina prosten

חטא שמתודים עליו - במחציתו נסלח

Вехт грях - ново покаяние -  Veht griyah - novo pokaiyanie

חטא ישן - חרטה חדשה

От късно каенe няма файда - Ot kasno kaene niyama faiida

אין תועלת מחרטה מאוחרת

Вместо пред мнозина да те похвалят, по- добре е насаме да те похулят -Vmesto pred mnozina da te pohvaliyat, po-dobre e nasame da te pohulyat

במקום שיהללו אותך בפומבי, טוב יותר שיעליבו אותך לבד ללא קהל

Себе си съди като другите, а другите като себе си- Sebe si sadi kato drougite, a drougite kato sebe si

שפוט את עצמך כמו את האחרים ואת האחרים, כמו את עצמך

Бие се по главата - Bie se po glavata

מרביץ לראשו שלו 

עבור לתוכן העמוד