הפתגם הבולגרי היומי

7/12/2012

Бяга, та вихри го носят - Biyaga, ta vihri go nosiyat

רץ, כאילו הרוחות נושאות אותו

Бяга като стрела - Biyaga kato strela

רץ כמו חץ מקשת.

Бяга като от чума - Biyaga kato ot chouma

רץ כאילו בורח מדבר

Бяга като пощръклял бивол - Biyaga kato poshtrakliyal bivol

רץ כתאו שהשתגע.

Бяга като попарен - Biyaga kato poparen

רץ כאילו שפכו עליו מים רותחים

Бяга като опърлен - biyaga kato oparlen

רץ כמו אחד ששרפו את עורו.

עבור לתוכן העמוד