הפתגם הבולגרי היומי

21/12/2012

Броят му се кокалите - Broiyat mou se kokalite

אפשר לספור את עצמותיו

Станал на вейка - Stanal na beiika

נהיה כמו ענף יבש מעץ

Сякаш са го кучета дърпали - Siyakash sa  go koucheta darpali

כאילו כלבים משכו אותו

Сякаш че е жив-умрял - Siyakash che e jiv-oumriyal

כאילו הוא חי-מת

Сякаш че е от гроб излязъл - Syakash che e ot grob izlyazal

כאילו יצא מקבר

Върнал се от онзи свят - Varnal se ot onzi sviyat

חזר מהעולם ההוא

עבור לתוכן העמוד