הפתגם הבולגרי היומי

28/12/2012

Угоил се като дунавска свиня -Ougoil se kato dunavska sviniya

התמלא אוכל כמו חזיר מהדנובה

Търбухът му като тъпан - Tarbouhat mou kato tapan

הכרס שלו כמו תוף

Кога спи не яде - Koga spi ne iyade

כשהוא ישן אטיננו אוכל

Яде, та ушите му плющат - Iyade, ta oushite mou plushtat

אוכל עד כדי כך שאוזניו מצלצלות

Яде като попов син - Iyade kato popov sin

אוכל כמו בן של הכומר

Яде като разпран - Iyade kato razpran

אוכל כמו אחד שהתירו אותו

Сирмашко не видяло - Siromashko ne vidiyalo

עני וכאילו לא ראה שום דבר.

עבור לתוכן העמוד