הפתגם הבולגרי היומי- עניים ועשירים

25/01/2013

Сиромах дорде може, болярин - колкото си иска - Siromah dorde moje, boliyarin - kolkoto si iska

העני כל עוד הוא יכול, האציל - כמה שמתחשק לו

На сиромаха деца се раждат, а на богатия - телци - Na siromaha detsa se rajdat, a na bogatiya - teltsi

לעני נולדים ילדים, ואילו לעשיר - עגלים.

Боляринът на кон язди, а сиромахът пешком ходи - Boliyarinat na kon iyazdi, a sirmahat peshkom hodi

האציל רוכב על סוס, ואילו העני הולך ברגל

Дрехите показват човека дали е богат или беден - Drehite pokazvat choveka dali e bogat ili beden

הבגדים מראים אם האדם הוא עשיר או עני

Богатите ядат кога сколасат, сиромасите - кога намерят - Bogatite iyadat koga skolasat, siromasite koga nameriyat

העשירים אוכלים כשיתחשק להם, העניים - כשהם מוצאים.

Сиромах се бие по шията, а богат - по кесията - Siromah se biye po shiyata, a bogat - po kesiyata

לעני מרביצים בצואר ואילו לעשיר - בארנקו 

 

עבור לתוכן העמוד