הפתגם הבולגרי היומי - עוני

26/01/2013

Сиромашия и кашлица не могат да се крият - Siromashiya i kashlitse ne mogat da se kriyat

עוני ושיעול אי אפשר להסתיר

За сиромашия никого не са обесили - Za siromashiya nikogo ne sa obesili

לא תלו אף אחד על היותו עני מרוד

За нямане срам няма - Za niyamane sram niyama

על מחסור אין בושה

Нямане ни се купува, ни се продава - Niyamane ni se koupouva, ni se prodava

את המחסור אין  לקנות ואין למכור

Сиромашия до шия, неволя до воля - Siromashiya do shiya, nevoliya do voliya

עוני עד הצואר, מחסור עד שרוצים

Сиромахът вади хляба си като от камък - Siromahat vadi hliyaba si kato ot kamak

העני מוציא את לחמו כאילו מאבן

עבור לתוכן העמוד