הפתגם הבולגרי היומי - בזמן

13/04/2013

Желязото се кове дорде е горещо - Jeliyazoto se kove dorde e goreshto

את הברזל מעבדים כל עוד הוא חם

Кърпи съдраното. докато с още малко - Karpi sadranoto dokato e oshte malko

תטליא את הקרע כל עוד הוא קטן.

Двойно дава, който навреме дава - Dvoiyno dava, koiyto navreme dava

מי שנותן בזמן, נותן כפול

Цветето се бере, докато му е времето - Tsveteto se bere, dokato mou e vremeto

את הפרח קוטפים כל עוד זה זמנו

Всяка овошка на времето си зрее - Vsiyaka ovoshka na vremeto si zree

כל פרי מבשיל בבוא זמנו.

Използва момента - Izpolzva momenta

מנצל את הרגע

עבור לתוכן העמוד