הפתגם הבולגרי היומי

30/04/2013

Слепият гръмнал, та ударил заек, а куцият припнал, та го уловил - Slepiyat gramnal. ta oudaril zaek, a kutsiyat pripnal, ta go oulovil

העיוור ירה ופגע בארנב, הצולע זינק, ותפס אותו

Преди зори, не може да съмне - Predi zori, ne moje da samne

לפני בוא השחר השמש לא יכולה לזרוח

Главата му строшавам. хатъра му не развалям - Glavata mou stroshavam, hatara mou ne razvaliyam

אשבור את ראשו, רק לא אקלקל את רצונו

Селото хубаво, името му не струва - Seloto houbavo, imeto mou ne strouva

הכפר יפה, השם שלו לא שווה

Лани, дето умря кобилата, жива ли е? - Lani deto oumriya kobilata, jiva li e?

הסוסה שמתה בשנה שעברה, האם היא בחיים?

Само белите и черните не са мои, а другите са чужди - Samo belite i chernite ne sa moi, a drougite sa choujdi

רק הלבנים והשחורים אינם שלי, אך האחרים הם של זרים.

עבור לתוכן העמוד