הפתגם הבולגרי היומי - מצפון

7/08/2011

У всекиго има съвест, ала блазе томува, комуто е чиста - Ou vsekigo ima savest, ala blaze tomuva komuto e chista

לכל אחד יש מצפון, אך מה טוב לזה שהוא נקי

Когато сърцето ти е чисто, нека казва кой каквото ще - Kogato sartseto ti e chisto, neka kazva koi kakvoto shte

כאשר לבך נקי, שיגידו מה שהם רוצים

Чисто небе от гръм се не бои - Chisto nebe ot gram se ne boi

שמים נקיים אינם פוחדים מרעם

Гризе го съвеста - Grize go savesta

המצפון אוכל אותו

עבור לתוכן העמוד