הפתגם הבולגרי היומי - אכזבה

16/10/2011

Отишли за зайци, изяли ги вълци - Otishli za zaiitsi, iziali gi valtsi

הלכו לצוד ארנבות, זאבים אכלו אותם

Идат от сватба, а се разтреперили от глад - Idat of svatba, a se raztreperili ot glad

באים מחתונה אבל רועדים מרעב

Взех го за трендафил, той излезе трън - V\eh go za trendafil, toi izleze trun

חשבתיו לורד, הוא יצא דרדר

Не викала баба дяда да ядат, викала го да цепи дърва - Ne vikala baba diada da iadat, vikala go da tsepi darva

לא קראה סבתא לסבא לאכול, קראה לו לקושש עצים

Мнозина си мият ръцете да ядат с владиката, а малцина ще седнат на трапезата му - Мnozina si miiat ratsete da iadat s vladikata, maltsina shte sednat na trapezata mou

רבים הם אלה הרוחצים ידיהם כדי לאכול עם הכומר הראשי אך מעטים ישבו לשולחנו

עבור לתוכן העמוד