הפתגם הבולגרי היומי - צחוק, צער, חוסר שקט, דכאון

7/11/2011

Смейте се дорде ви се смее - Smeite se dorde vi se smee

תצחקו כל עוד בא לכם לצחוק

Смее се под мустак - Smee se pod moustak

צוחק מתחת לשפם

Засмя се до уши - Zasmia se do oushi

חייך עד האוזניים

Потъркулихме се от смях - Potarkoulihme se ot smiah

התגלגלנו מרוב צחוק

Скъса се от смях - Skasa se ot smiah

נקרע מרוב צחוק

Клюмна нос - Kliumna nos

האף שלו נפל

Ходи като мокра кокошка - Hodi kato mokra kokoshka

הולך כתרנגולת רטובה

Не ме хваща сън - Ne me hvashta san

לא תופסת אותי שינה (לא יכול לישון)

עבור לתוכן העמוד