הפתגם הבולגרי היומי - רצינות, אכזריות

12/11/2011

Видели у слепия едно око и него искат да му извадят - Videli ou slepiia edno oko i nego iskat da mou izvadiat

ראו אצל העיוור עין אחת ואותה גם רוצים להוציא לו

Хем го бие, хем не му дава да плаче - Hem go bie, hem ne mou dava da plache

גם מרביץ לו וגם לא נותן לו לבכות

Не дава пиле да прехръкне - Ne dava pile da prehrakne

לא נותן לאפרוח לעוף

Огреба му и пепелта от огнището - Ogreba mou i pepelta ot ognishteto

אסף גם את האפר מהקמין שלו

Изхвърлиха го на улицата - Izhvarliha go na oulitsata

זרקו אותו לרחוב

Докараха го до просяшка тояга - Dokaraha go do prosiashka toiaga

הביאו אותו עד למצב של מקבץ נדבות

Зинали връх него, жив ще го изядат - Zinali vrah nego, jiv shte go iziadat

נעצו בו עינים, יאכלו אותו חיים

Изядоха му главата - Iziadoha mou glavata

אכלו לו את הראש

 

עבור לתוכן העמוד