עליה מבולגריה אחרי 1950

16/03/2020

מקובל לראות בחודש מאי 1949 את הסיום בפועל של שלב העלייה ההמונית, או "העלייה הגדולה" של יהודי בולגריה, שהסתיים למעשה בהפלגה השישית והאחרונה של האוניה "בולגריה", בו עלו ארצה 2,620 עולים. "העליה הגדולה" התנהלה כמבצע מנוהל ומאורגן היטב ע"י מדינת ישראל הצעירה, באמצעות "המוסד לעליה ב'". (ראה באתר זה מדור "העליה הגדולה 1948 - 1949").  

העלייה  מבולגריה נמשכה גם אחרי מאי 1949, אך בטיפטוף דק. בסך הכל, מיום הכרזת המדינה (15 במאי 1948) ועד סוף 1949 - 35,089 עולים.  מספר זה אינו כולל כ-2,000 עולים נוספים, בעיקר צעירים, שעלו מסוף 1944 (אחרי נפילת המשטר הפשיסטי ועליית ועליית המשטר הקומוניסטי) ועד הכרזת המדינה במאי 1948.
   

בחודשים יוני-דצמבר 1949 הגיעו בטפטוף דק עוד 200 עולים. 

בשנת 1950 - עלו כ- 1,000 עולים מבולגריה;
בשנת 1951 - עלו 1,142 עולים; 
בשנת 1952 - עלו 461 עולים;
בשנת 1953 - עלו 359 עולים. 

העלייה לישראל נאסרה רשמית ב-1953 אך נמשכה באופן בלתי רשמי דרך ארץ שלישית (מן הסתם - דרך מדינת/מדינות מעבר באירופה). לפי אומדן שנערך עפ"י נתונים ממקורות שונים, כ-1,300 עולים הגיעו לישראל בין 1954-1966.  

 

בעקבות מלחמת ששת הימים ב-1967 נותקו היחסים בין ישראל והעליה רשמית לא הייתה אפשרית, אך זרם דק של עולים המשיך לטפטף דרך מדינות מעבר באירופה. לפי אומדן שנערך עפ"י נתונים ממקורות שונים בתקופה בין 1967-1989 עלו לארץ 660 עולים מבולגריה.
 
לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי ב-1989 וחידוש היחסים בין שתי המדינות ב-1990 חודשה העלייה לישראל. לפי נתוני הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלו לישראל 3,700 עולים בעשור 1990-1999 יהודים מבולגריה, ובין 2000-2015 - עוד 770 עולים. בשנים 2016-2018 הגיעו עולים בודדים.  (לגבי שנת 2019 אין לנו עדיין נתונים אך יש להניח שהמספרים דומים לשנים 2016-18). 

 

כמה עולים הגיעו בסך הכל מבולגריה?

 

לשאלה זאת, הנשאלת לעתים קרובות ניתנות עד היום תשובות מקורבות, אך לא נעשה ניסיון לדייק, כי התשובה תלויה גם בדרך בה מנסחים את השאלה. אחת הדרכים לענות לשאלה היא הגישה העקיפה: ערב מלחמת העולם השנייה חיו בבולגריה 49,000 יהודים. זהו נתון אמין שמקורו במפקד אוכלוסין של בולגריה. נחסיר ממספר זה את מספר היהודים שחיים היום בבולגריה ונקבל את מספר היהודים שעלו לישראל. הבעיה היא שאין לנו נתון אמין על מספר היהודים החיים בבולגריה. מסתמכים על אומדנים והתחושה היא שאלה נעים בדרך כלל כלפי מעלה. ידוע מספר היהודים שחברים  בקהילות מאורגנות, אך לא כל היהודים בבולגריה מעוניינים להיות חברים באותן קהילות. ולא ניכנס לשאלה הרגישה של נשואים מעורבים. לכן שיטה השיטה העקיפה אינה טובה למטרתנו.

 

דרך שנייה לקבלת נתון אמין של מספר העולים מבולגריה היא דרך נתוני עלייה רשמיים של מדינת ישראל, המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (ראה בנספר למאמר זה).  אלא שנתוני הלשכה לסטטיסטיקה מתייחסים רק לעולים שהגיעו ארצה לאחר הקמת המדינה (15 במאי 1948) ואילו העלייה מבולגריה החלה הרבה יותר מוקדם. ידוע על העולים שהגיעו בסוף המאה ה-19 והקימו את מושב הר-טוב. והחל משנות ה-20 של המאה ה-20, לאחר הקמת תנועות הנוער הציוניות בבולגריה החל טיפטוף איטי של חלוצים שהקימו קיבוצים ומושבים והשלימו יישובים קיימים. השאלה הרלבנטית היא: כמה עולים הגיעו מבולגריה החל ממתי?

 

 נחלק את העלייה מבולגריה לשתי תקופות עיקריות:
תקופה ראשונה:  החל מסוף המאה ה-19 ועד פרוץ מלה"ע השנייה. נקרא לה תקופת העלייה החלוצית, בה שאלת הקמת המדינה היהודית עדיין לא הייתה אקטואלית. הייתה זאת שאיפת התנועה הציונית לעתיד הרחוק יותר, לא רלבנטית עבור החלוצים שעלו אז בקבוצות קטנות ומאורגנית שמנו עשרות בודדות. 

 

תקופה שנייה: מתחילה עם נפילת המשטר הפשיסטי בבולגריה ב-9 בספטמבר 1944, שמונה חודשים לפני סיום מלחמת העולם השנייה. אחרי סיום הפרק של רדיפת היהודים והתחזקות התנועה הציונית שהפכה לזרם המוביל בקהילה, בשלה ההכרה שפתרון העלייה אינו עבור חלוצים ספורים, אלא עבור הקהילה כולה.  במקביל גברה ההכרה ששאלת הקמת המדינה היהודית אינה לעתיד הרחוק והבלתי ידוע, אלא אפשרות אקטואלית שתימצא את פתרונה בעתיד הקרוב ביותר.  עם הבשלת הכרה זאת בקרב הקהילה כולה, החלה עלייה המונית של נוער יהודי שלש שנים לפני הקמת המדינה.  שאיפת הנוער העולה הייתה להשתתף באופן פעיל בהקמת המדינה. 

 

יש לראות בעלייה שהחלה לאחר הקמת המדינה, המשך ישיר של עליית הנוער היהודי מבולגריה לאחר ספטמבר 1944. מה שמכונה "העליה הגדולה" של יהודי בולגריה החל למעשה אחרי ספטמבר 1944. בבואנו לענות לשאלה: כמה עולים הגיעו לישראל מבולגריה, נתחיל את המניין מספטמבר 1944 ועד היום.  

אם נצרף את מספר העולים שהגיעו לארץ החל מספטמבר 1944 ובהמשך מכל התקופות המפורטות לעיל, ועד היום (שנת 2020) עלו לישראל כ-46,600 עולים מבולגריה. מספר זה תואם מאד לנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיו מיום הקמת המדינה ועד סוף 2017 - 44,500 עולים מבולגריה הגיעו לישראל. אם נוסיף לנתון הלשכה לסטטיסטיקה עוד 2,000 עולים שעלו בין ספטמבר 1944 - מאי 48 מתקבלת תמונה כמעט זהה: בין 46-47 אלף עולים עלו לישראל מבולגריה מסוף 1944 ועד היום.

 


 

   

 

עבור לתוכן העמוד