"אחד מי יודע" בשפת הלאדינו - נוסח יהודי בולגריה

18/04/2019

Ken supiense

 

Ken supiense i entendiense

Ken alavar al Dio keriense

Kualo es el uno?

 

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense

Ken alavar al Dio keriense

Kualos son los dos?

 

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los tres?

 

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los kuatro?

 

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i lea

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los sinko?

 

Sinko livros de la Ley

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i lea

Tres muestros padres son – Avram, Itzhak i Yaakov

Dos son Moshe i Aaron

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los sesh?

 

Sesh livros de la Mishna

Sinko livros de la Ley

Kuatro madres de Israel – Sara, Rivka, Rahel i Lea…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los siete?

 

Siete dias de la semana

Sesh livros de la Mishna…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los ocho?

 

Ocho dias de la mila

Siete Dias de la semana…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los mueve?

 

Mueve mezes de la prinyada

Ocho dias de la mila…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los dies?

 

Dies mandamientos de la Ley

Mueve mezes de la prinyada…

Uno es el Kriador, baruh ubaruh Shemo!

 

Ken supiense i entendiense…

Kualos son los onze?

 

Onze son los mazalot

Dies mandamientos de la Ley…

Uno es el Kriador, baruh u baruh Shemo!

עבור לתוכן העמוד